Frankofón képzések

Master Management et Administration des Entreprises / Université Jean Moulin Lyon 3 / IAE és Budapesti Műszaki Egyetem

Menedzsment mesterképzésünk (ex-DESS CAAE képzés) 2010-ben ünnepelte 15 éves fennállását. Az évek múlásával képzésünk képes volt megőrizni nagyon jónak mondható képzési színvonalát, gondosan ügyelni a tanárok és diákok kiválogatására és javítani kínálatát. Miben áll egy képzés sikere? Mindenekelőtt jó professzorok kellenek. A mi tanáraink a Lyon 3 Egyetem Üzleti Tudományok Intézetének oktatói. Nem csak jó előadók a hallgatói kiértékelések alapján, de szinte mindegyikük gyakorolja is azt, amit oktat. Másik sajátosságuk, hogy képesek vegyes hallgatói csoportokkal dolgozni. Tudják az elméleti és gyakorlati részt megfelelően adagolni. Az évfolyamaink 20-25 hallgatót számlálnak. Ezzel a létszámmal ténylegesen lehet pl. esettanulmányokat kidolgozni az órán. Ha megvannak a jó tanáraink és a jó diákjaink, „nem marad más hátra”, mint biztosítani minden egyes tanév megfelelő lebonyolítását, és tőkét kovácsolni ebből a különleges hallgatói sokrétűségből: 56 % nő, 44 % férfi, 23 és 55 év között, akik különböző előképzettséggel érkeznek hozzánk (mérnökök, jogászok, közgazdászok, orvosok, tanárok…), különböző országokból. 370 Öregdiákunk és 40 jelenlegi diákunk között találunk franciát, magyart, belgát, románt, algériait, marokkóit, kongóit, akik menedzserként dolgoznak francia vagy francia-magyar vállalatokban Magyarországon, Európában.

www.mti.bme.hu 

www.franciaoregdiak.hu

ESSCA Magyarország Alapítvány

Az 1909-ben a Loire völgyében alapított ESSCA tagja a legnevesebb francia felsőoktatási intézményeket tömörítő konferenciának. Négy helyszínen végez oktatási tevékenységet: Angers-ban, Párizsban, Budapesten és Shanghaiban. 

Az ESSCA mester szintű diplomát nyújt menedzsment szakon. Az első kereskedelmi iskola Franciaországban, amely gazdálkodástudományi programjának kiválósága címén elnyerte az EPAS minősítést. Az intézményt 2009-ben újraakkreditálták, és a minősítést a maximális öt éves időtartamra ítélték oda a számára. Az ESSCA francia és angol nyelven kínál bachelor valamint mester szintű programokat, számos menedzsment szakirányon. A mesterképzés hallgatói ösztöndíjban részesülhetnek. 

1993 óta az ESSCA Csoport Budapesten évente mintegy kétszázhúsz európai és nemzetközi fiatal vezetőnek nyújt menedzsmentoktatást angol nyelven. Az iskola több mint 400 végzett hallgatója részt vett a budapesti képzésben is. Igény szerint testre szabott felnőttképzési programokat is  nyújt az ESSCA budapesti kirendeltsége számos különböző nyelven.

www.essca.fr

International Business School

IBS - NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA

IBS International Business School – affilié à University of Buckingham (GB) Oxford Brookes University (GB)

Cím: 1031 Budapest, Záhony u. 7.

For NEW international applicants: +36 1 588 8612

For NEW Hungarian applicants: +36 1 588 8613

Magyarországi alapítás éve: 1991

Alkalmazottak száma: 150

Vezetők:

Dr LÁNG LÁSZLÓ  REKTOR

Dr TAMÁS ISTVÁN TISZTELETBELI REKTOR

Tevékenység:

Felsőoktatás, angol nyelvű Alapképzés (3 év) és Mesterképzés (1 év)

Képzési programok gazdag választéka a vállalati élet minden területére

Alapképzés:

Művészetmenedzsment, Üzlet és diplomácia, Üzlet és turizmus, Pénzügyi menedzsment, Menedzsment, Menedzsment és információs rendszerek, Menedzsment és nyelvek, Menedzsment és pszichológia

Mesterképzések:Hr menedzsment, Pénzügyi menedzsment, Nemzetközi üzleti menedzsment, Marketing menedzsment

www.ibs-b.huinfo(@)ibsbudapest.com

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kara

A Francia nyelvű képzés

A Francia nyelvű képzést 1991-ben hozták létre a Külkereskedelmi Főiskola (a Budapesti Gazdasági Főiskola jogelődje) és a Picardie Jules Verne Egyetem egyezménye keretében. A képzés célja az, hogy a Magyarországon egyre nagyobb számban megjelenő francia vállalatok munkaerőigényeinek kielégítésére franciául jól beszélő, a francia vállalati kultúra elemeit jól ismerő, jól képzett kereskedelmi és vállalatirányítási szakembereket képezzen. 

A programban résztvevő tanárok részben a Főiskola franciául jól beszélő tanárai, részben a francia egyetem oktatói, részben Magyarországon dolgozó francia szakemberek.

A képzés tanulmányi ideje 6 + 1 félév, ez utóbbi kötelező szakmai gyakorlat. A tanterv a Külkereskedelmi Kar Nemzetközi gazdálkodás szak tantervén alapul, kiegészítésképpen beépülnek azok a tantárgyak, amelyeket a francia partner tanterve ír elő. Az oktatás nyelve 80%-ban a francia, magyarul csak azokat a tantárgyakat oktatják, amelyek a magyar diploma megszerzéséhez szükségesek. 

2005 őszén megindult a Mester képzés, a francia partner egyetem bolognai szellemben átalakított új képzése, amely távoktatás formájában valósul meg. Elsősorban a Francia nyelvű képzés végzett hallgatói számára kínáljuk fel, de régebben végzett saját hallgatóinkat, és más intézménynél diplomázott hallgatókat is szívesen látunk. A képzés területe közgazdaságtan, szakiránya az e-business és a net-économie.

https://uni-bge.hu/

Szegedi Tudományegyetem

A Szegedi Tudományegyetemen a francia nyelvű képzéseknek immár hagyománya van. Ennek megfelelően az egyetem egyik célja, hogy bővítse kínálatát a francia nyelvi és francia nyelvű képzési programok terén, valamint hogy újabb együttműködési kapcsolatokat hozzon létre frankofón felsőoktatási intézményekkel és a magánszféra szereplőivel a kutatás-fejlesztés terén. (Bővebb információ: Eric Blin franciakonzulszeged@gmail.com )

Francia szaknyelvi képzési központ (Pedagógusképző Kar) 

• Master Management et Administration des Entreprises (Menedzsment és vállalatirányítási mesterképzés), a Lyon 3 Egyetem Budapesti Műszaki Egyetemre kihelyezett képzése a Szegedi Tudományegyetem részvételével

• Projektmenedzser speciális képzés

• Kétnyelvű szakmai alapképzés frankofón egyetemekkel együttműködésben

• Szaknyelvi képzés (üzleti francia, diplomáciai szaknyelv, jogi szaknyelv, turizmus)

Európa-tanulmányok Központ (Állam- és Jogtudományi Kar) 

• Európa-tanulmányok – Közép- és Kelet-Európa szakirány mesterképzés a európai unióval kapcsolatos témaköröket pluridiszciplináris megközelítésből vizsgálja. 

• Európai civilizáció és integráció speciális képzés

• Francia szakfordítói szakjogász/szaktanácsadó posztgraduális képzés

Francia nyelven folyó képzések (Bölcsészettudományi Kar):

• Romanisztika alapszak, Francia alapszakos bölcsész szakirány

• Francia nyelv- és irodalom szakos bölcsész mesterképzés

• Francia nyelv- és irodalom szakos tanár mesterképzés

• Szaktárgyat idegen nyelven oktató tanár mesterképzés

• Tolmács-szakfordító szakirányú továbbképzés www.arts.u-szeged.hu/ftk

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Iratkozzon fel hírlevelünkre!