2007. május-2011. október A megújulás korszaka (1. rész)

2007

A május 15-i Közgyűlés döntése alapján Vincent Roussel az MFKI új elnöke.
Az új elnök személyes odaadásának köszönhetően az MFKI új irányultságot kap: a Kamara személyre szabottabb eseményeket kínál a tagoknak. Az új elnök jóakaratot és tehetségeket összefogva szorosabb együttműködést javasol a Francia export csapat különböző szereplőivel, így például a Francia Nagykövetség gazdasági osztályaival, a Külföldi Francia Kereskedelmi és Iparkamarák Egyesületével és a helyi francia szervezetekkel, tiszteletben tartva egymás hatáskörét.
Az MFKI két év alatt bizonyságot tesz megbízhatóságáról, rendbehozza a pénzügyeit és új eseménysorozatokat indít el, melyek mind a mai napig megrendezésre kerülnek.
Robert Del Picchia külföldi francia szenátor, a Szenátus Magyar-Francia csoportjának elnöke, és a Francia Gazdasági Év Magyarországon küldöttje június 6-7-én Budapestre látogat, hogy hivatalosan megnyissa a Francia Gazdasági Évet Magyarországon.
Június 24-én vasárnap megrendezésre kerül az MFKI első Golfbajnoksága a Pólus Palace Thermal Golf Klubban, Gödön (25 km-re Budapesttől). Július 14-15-én kerül megrendezésre a Francia Régiók Vására, melyet fogadás zár a Francia Intézetben.
Szeptember 14-én Nicolas Sarkozy francia köztársasági elnök hivatalos látogatást tesz Magyarországon, melynek során megerősíti, hogy szorosabbra szeretné fűzni a Magyarországgal, Franciaország „stratégiai partnerével” ápolt kapcsolatokat
Október 16-án Varga Mihály, a Parlament Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának elnöke, a Fidesz alelnöke, az EUCHAM-mel közösen szervezett üzleti fórumon „A magyar gazdaság jelenlegi helyzete” címmel tart előadást a Marriott Hotelben. November 8-án az EUCHAM-mel közösen szervezett üzleti fórumon Simor András, a Magyar Nemzeti Bank elnöke „Reformok a MNB szemével” címmel tart előadást a Gerbeaud-ban.
A hagyományos évzáró fogadásra december 12-én kerül sor az Résidence Izabellában.
December 21-én Magyarország belép a schengeni övezetbe.
2007-ben a magyar GDP 1,1 százalékos növekedés után eléri a 100,4 milliárd eurót. A munkanélküliségi ráta 7,4 %, az infláció pedig 8 %. Az  FDI 2007-ben 4,4 milliárd euró.

 

2008

A Magyarországon jelen lévő külföldi vállalatok számát 2008-ban 27 000-re becsülik. Ezen vállalatok közül 360 francia, közülük 300 termeléssel vagy szolgáltatással foglakozik.
Franciaország 4,3 százalékos piaci részesedéssel Magyarország 6. beszállítója. A Franciaország és Magyarország közötti üzleti forgalom 10 év alatt 2,4-szeresére nőtt, az 1999 es 2,5 milliárd euróval szemben 2008-ban elérte a 6 milliárd eurót. Magyarország Franciaország 29. beszállítója (a francia import 0,7 százaléka származik Magyarországról).
Magyarország fontos helyet foglal el a nemzetközi turisztikai szektorban: 2008-ban 7,6 millió turistát számol az ország, ebből 3,5 millió külföldi turista, 4,1 millió pedig belföldi. 2008-ban a magyarországi turisztikai szektor 6 milliárd eurós forgalmat bonyolít. Az ország a nemzetközi konferenciaturizmust tekintve 9. a világon.


Január 22-én az EU Bilaterális Kamaráinak Állandó Bizottságával közösen szervezett üzleti fórumon Bajnai Gordon, Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter tart előadást a Grand Hotel Corinthia Royalban az alábbi címmel: „A magyar kormány céljai és rendelkezései az európai pénzalapok felhasználását illetően és a magyar gazdaság fejlődésének stratégiai irányai”.
Február elején ismét megrendezésre kerül egy az EU Bilaterális Kamaráinak Állandó Bizottságával közösen szervezett üzleti fórumra, amelyen Kákosy Csaba Gazdasági és Közlekedési Miniszter tart előadást.
A kormány febuár 15-én úgy dönt, hogy véget vet a fix árfolyamrendszernek és hagyja a forintot ingadozni. Magyarország kedvező árfolyammal kíván lendületet adni az exporttevékenységének.
Március 14-én a Sofitel Budapestben konferencia kerül megrendezésre az alábbi címmel: „A magyar gazdaság jelenlegi helyzete és középtávú kilátásai”.
Az MFKI április 3-án üzleti reggelit szervez Veres János pénzügyminiszter részvételével a Gundel étteremben. A rendezvény témája: „A kiegyensúlyozott növekedésért - megszilárdítás, reformok, új programok”.
Április 16-án első alkalommal kerül megrendezésre M2M (member to member) találkozó. A Hotel Mercure Budapest Koronában zajló találkozó témája: Hogyan fejlesszük termékeinket és szolgáltatásainkat? Az M2M találkozók ma is nagy sikernek örvendenek az MFKI tagjai között,  hiszen lehetővé teszik, hogy egy vagy több tag bemutasson egy kérdéskört, egy technológiát vagy egy terméket a többi tagnak.

Április 23-án a Hotel Novotel Danube-ben az alábbi címmel hallhatunk előadást: „Pécs, Európa kulturális fővárosa 2010-ben és a benne rejlő üzleti lehetőségek”.

Május 21-én a Hotel Mercure Budapest City Centerben üzleti fórum kerül megrendezésre a budapesti Tőzsde és a magyar gazdaság kapcsolatának fejlődéséről és jövőjéről.
Május 22-én a magyar miniszterelnök párizsi látogatása során aláírásra kerül a stratégiai partnerségi szerződés Franciaország és Magyarország között, melyet a francia köztársasági elnök kezdeményezett 2007-ben.
Szeptember 25-én a Sanofi-Aventis kezdeményezésére elindul az Egészség Charta és megrendezésre kerül a hozzá kapcsolódó első Konferencia. Az MFKI ezen stratégiai kezdeményezése által megnyilvánul a tagok azon szándéka, hogy a magyarországi jólét és társadalmi felelősségvállalás elkötelezett szereplői legyenek.
Október 1-jétől újabb rendezvénysorozat kerül megrendezésre vidéken, melynek célja, hogy rávilágítson a francia cégek regionális fejlesztéséhez való hozzájárulására. Találkozók kerülnek megrendezésre a vidéki vállalatokkal annak érdekében, hogy az MFKI, a magyar kereskedelmi és iparkamarák és az önkormányzatok között szorosabb együttműködés jöjjön létre. Vincent Roussel, az MFKI elnökének tevékenységének köszönhetően a rendezvény rendkívül sikeres. A Magyarország egésze felé való nyitás ma is jellemzi a Kamara tevékenységét.
A pénzügyi és gazdasági világválság hatására Magyarországnak a nemzetközi pénzügyi közösség segítségéhez kell fordulnia. Október 30-án az IMF 12,5 milliárd eurós hitelt ítél meg Magyarországnak, az EU „középtávú pénzügyi támogatásként” 6,5 milliárd eurót ad az országnak, a Világbank pedig 1 milliárd eurót.

November 8-án a Szépművészeti Múzeumban kerül megrendezésre az MFKI addigi legnagyszabásúbb Gálaestje. A rendezvény volumene és az előadások minősége révén a Gála az MFKI új irányultságát szimbolizálja és meghatározza az elkövetkezendő éveket is.

A magyar kormány december 17-én költségvetési felelősségi törvényt fogad el annak érdekében, hogy jobban ellenőrizhetőek legyenek a közkiadások és, hogy Magyarország be tudja tartani a 3 százalékos maastrichti kritériumokat.
December folyamán befejeződik az MFKI háromhavonta megjelenő kiadványának az átszervezése: az Info Magazin valódi szakmai magazinná válik.


2009

A január végi becslések alapján a válság már legalább 20 000 munkahely megszűnéséhez vezetett.
Február 24-én A Szépművészeti Múzeum Gustave Moreau kiállításának tárlatvezetéses megtekintésére kerül sor.
2009. április 14-én a Parlament konstruktív bizalmatlansági indítványt fogad el, mely után Bajnai Gordon váltja Gyurcsány Ferencet a miniszterelnöki poszton.

Április 21-én az MFKI belső szabályzatának értelmében Vincent Roussel elnöki mandátumának végéhez ér. Az április 21-i Közgyűlés Sylvain Cottent választja a Kamara új elnökévé.
Cotten úr körül nagyon hamar tehetséges csapat gyűlik össze, magyarok, franciák és más nemzetiségűek, igazgatósági tagok, többek között Guillaume DARNIL, új alelnök, tagok, nem tagok és természetesen az MFKI állandó munkatársai. Cotten úr elindít egy „Gyorsulási tervet”, amely mandátumának vezérfonala lesz. Új szolgáltatásokat és új, üzlet-orientált eseményeket vezet be, a Kamara a tagokat több információval látja el  és a tagok érdekvédelmét is jobban látja el.
A cél, hogy a Kamara, csak úgy, mint a tagjai, az őt megillető helyen szerepeljen és benne legyen a köztudatban. Ennek érdekében az MFKI:
- hozzájárul a francia dinamizmushoz a  magyarországi „Francia csapat” keretein belül, mely René Roudaut magyarországi francia nagykövet úr pártfogásában működik
-fejleszti a magyar és nemzetközi üzleti közösségekkel ápolt kapcsolatait
-közeledik a magyar politikai élet felsőbb fórumaihoz a gazdaságilag már nehéz időszakban
-nagyobb hangsúlyt fektet a KKV-nak nyújtott szolgáltatásokra, melyek mindig is alpavető fontosságúak voltak a Kamara tevékenységének történetében.
A kitűzött célokat egy év alatt már sikerül is elérni, hiszen ezen időszak alatt az események száma 41 százalékkal, a résztvevők száma 35 százalékkal, a taglétszám pedig 22 százalékkal nő. Továbbá, mivel az MFKI-t nem érinti a válság, bevétele 23 százalékkal nő. De ami még a számoknál is fontosabb: barátságok és üzletek köttetnek. A Kamara tevékenysége egyre intenzívebb. Eszmecserékre, kreativitásra, összefogásra támaszkodva a legkülönbözőbb formákban nyilvánul meg a francia üzleti közösségen belül, René Roudaut francia nagykövet úr csodálatraméltó támogatása mellett.

Beindul egyfajta lobbytevékenység, és találkozók kerülnek megszervezésre az állami és a magánszektor döntéshozóival, hogy minden érintettel erősödjön a kapcsolat. A Kamara fontosnak tartotta, hogy a hatóságok ismerjék a tagvállalatok aggodalmait, és, hogy bizonyos speciálisabb ügyeket közvetlenebbül tudjanak támogatni, amennyiben az adott vállalat erre igényt tart.

Egy PR-ügynökség is a Kamara segítségére van abban, hogy a Kamara minél jobban benne legyen a köztudatban, az Info Magazin pedig az egyik történelmi tag támogatásával terjesztésre kerül a TOP 200 magyar vállalat körében.

Beindul az Ipari Klub is, azzal a céllal, hogy olyan eseményt teremtsen, amelyen a Kamara ipari tagvállalatai eszmecserét tudnak folytatni egymással.

Április 30-án Magyarország EU-csatlakozásának 5. évfordulója alkalmából az EuChammel közös szervezésben fogadásra kerül sor az Európa rendezvényhajón.
Június 9-én a Hotel Novotel Centrumban M2M találkozóra kerül sor, melynek témája a 2009/2010-es költségvetési törvény.
Június 17-én  a Hotel Novotel Budapest Danube-ben kerül sor az új tagok számára szervezett fogadásra.
Június 28-án zajlik az MFKI 3. golfbajnoksága a tatai Old Lake Golf Klubban.
Augusztus 31-én több kereskedelmi és iparkamarával közösen a Szépművészeti Múzeum Turner és Olaszország című kiállításának exkluzív tárlatvezetésre kerül sor.
A Magyar Nemzeti Bank 5,5 százalékra csökkenti a jegybanki alapkamatot.
Szeptember 16-án megrendezésre kerül az első Speed Business Meeting Guillaume Darnil, a DCFH (Magyarországi Frankofón Kereskedelmi Vezetők) és több kereskedelmi és iparkamarával együttműködésben, a Sofitel Budapest Chain Bridge-ben. Ezen üzleti itányultságú rendezvényeken, melyek a jövőben folytatódnak, 200 fő vesz részt.
Szeptember 24-én kerül sor a 2. Egészség Charta Konferenciára, amelyet ismét Frédéric OLLIER, a amagyrországi Sanofi Aventis ügyvezető igazgatója támogat. A Székely Tamás egészségügyi miniszter részvételével zajló esemény során bemutatásra kerülnek a Charta 2008-as aláírása óta bevezetett intézkedések. A Chartát 35-en írják alá, így összesen már 80 aláírója van.
Október 5-én Balázs Péter külügyminiszter jelenlétében üzleti vacsora kerül megrendezésre a Budapest Marriott Hotelben.
Október 28-án a BERT-ben (EDF) megrendezésre kerül a Környezet Chartához kapcsolódó első konferencia és a Charta aláírási ceremóniája. A Környezet Charta beleillik az Egészség Chartával elindított kezdeményezések sorába és az MFKI második olyan intézkedéscsomagja, amely a vállalatok társadalmi felelősségvállalásáért került bevezetésre. 70 tagvállalat osztja a Környezet Charta értékeit és írja azt alá.
A november 3-án a Kempinski Hotelben több kereskedelmi és iparkamarával együttműködsében szervezett üzleti ebéden Oszkó Péter pénzügyminiszter tart előadást az alábbi címmel: „Magyar pénzügypolitika válság és választási előkészületek időszakában”.
November 7-én a Szépművészeti Múzeumban kerül megrendezésre a Kamara Gálaestje, mely ugyanolyan nagy sikernek örvend, mint az előző évi Gálaest.
November 9-én a Budapest Marriott hotelben szervezett üzleti vacsorán Dr. Rácz Jenő, a Veszprémi Megyei Kórház igazgatója, volt egészségügy miniszter mutatja be a „Közegészségügy jelenlegi helyzetét”.
November 25-26-án a a DCFH-sal (Magyarországi Frankofón Kereskedelmi Vezetők), a Külkereskedelmi Tanácsosokkal és a Gazdasági Kirendeltség-Ubifrance-szal együttműködésben megrendezésre kerül az 1. Francia-Magyar Gyógyszeripari Szakmai Találkozó, amely hatalmas siker, hsizen 36 francia vállalat látogat Magyarországra. A rendezvény új korszak kezdetét jelenti az MFKI és a Gazdasági Kirendeltség-Ubifrance közötti együttműködésben, amelyet Christophe LECOURTIER, az Ubifrance ügyvezető igazgatója üdvözöl.
2009-ben a munkanélküliségi ráta eléri a 9 százalékot, az inflációt azonban sikerül 4 százalékon tartani. A nettó átlagfizetés 510 euróra emelkedik, az FDI viszont már csak 1,5 milliárd euró. 2009-es jelentésében az Európai Bizottság elismeri Magyarországot, amiért előrelépést mutatott a kohéziós politika alkalmazását illetően (felgyorsította számos program bevezetését).


2010

Január 1-jén érvénybe lép a 2009 decemberében elfogadott új Polgári Törvénykönyv. A teljes időben fogllakoztatottak havi minimálbére 73 500 HUF-ra emelkedik. A középfokú iskolát végzettek minimálbére 89 500 HUF. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (AFSZ) információi szerint a magyaroszági regisztrált munkanélküliek száma folyamatosan nő, 2009 azonos időszakához képest 21,3 százalékos növekedés tapasztalható.

Január 20-án kerül sor az új tagok köszöntésére szervezett fogadásra a Mercure Budapest Koronában.
Február 23-án a SOFITEL Budapest Chain Bridge-ben kerül megrendezésre a Speed Business Meeting.
A március 3-ai üzleti ebéden és fórumon Kopits György, a Költségvetési Tanács elnöke tart előadást „A magyar gazdaság és költségvetés” címmel a Marriott Hotelben.

Az április 19-i üzleti ebéden és fórumon Csaba László, a Közép-európai Egyetem címzetes egyetemi tanára tart előadást Magyarország gazdasági távlatairól a Marriott Hotelben. Ugyanezen a napon este a Szépművészeti Múzeum Degas-tól Picassóig című kiállításának tárlatvezetése megtekintésére kerül sor.

Április 11-én és 25-én zajlanak a parlamenti választások, amelyek a FIDESZ-KDNP koalíció győzelmével zárulnak. A koalíció 263 mandátumot szerez, amely több mint 2/3 os többséget jelent.
A választások eredményeképpen 47 mandátummal bekerül a Parlamentbe a szélsőjobboldali JOBBIK.

Sylvain Cottent a Credit Agricole Corporate and Investment Bank bankcsoportban regionális funkciók betöltésére nevezik ki, így május 11-én Eric Lavost váltja az MFKI elnöki posztján.
Az új elnök „CAP 2013” címmel akciótervet mutat be a kamaratagoknak, melynek célja, hogy erősítse az együttműködést és fejlessze az MFKI kommunikációs csatornáit, hogy a Kamara még jobban benne legyen a köztudatban és még hatékonyabb legyen. Ezen célokat a Kamara mára már el is érte.

Május 19-én újabb Speed Business Meeting kerül megrendezésre a Sofitel Budapest Chain Bridge Hotelben. Az esemény egyre sikeresebb, folyamatosan nő a résztvevők száma, akik között nem csak magyarok vannak.

Május 23-án a Parlament második alkalommal választja Orbán Viktort miniszterelnökké. Június 3-án és 4-én az MFKI és a Renault meghívja a kamara tagvállaltait a World Series by Renault rendezvényre a Hungaroringre, ahol a vállalatoknak lehetőségük nyílik arra, hogy kellemes környzeteben szervezzenek szakmai találkozókat.

Június 29-én a Parlament Schmitt Pált (FIDESZ) választja köztársasági elnökké, aki Sólyom László (2005-2010) után tölti be a posztot.
Júniusban politikusok az ország akkori államháztartási helyzetéről tett kijelentéseinek hatására Magyarország történetében nyugtalan időszak következik. A 2008-as válságból való kilábalás lassan zajlik, mint ahogyan azt a magyar kormány, az EU és az IMF közötti tárgyalások felfüggesztése is mutatja. A nyugtalanság hatására a magyar államadósságot a Moody’s hitelminősítő intézet 2010. július 23-án leminősíti, később pedig a Standard’s and Poors hitelminősítő intézet sorolja az ország államadósságát negatív kategóriába.

Július 8-án Eric Lavostnak, az MFKI elnökének és Bruno Roquier-Vicat-nak, a Gazdasági Kirendeltség-Ubifrance vezetőjének kezdeményezésére a két szervezet helyi partnerségi szerződést ír alá, hogy szorosabbra fűzzék együttműködésüket.

Július 8-10-én az MFKI részt vesz a az Ubifrance-szal és a Francia Külkereskedelmi Tanácsosokkal együttműködésben szervezett 4. Régiók vásárán, amely ebben az évben a Deák tér mellett kerül megrendezésre.
Az október 3-án tartott önkormányzati választások megerősítik a FIDESZ pozícióját, Tarlós Istvánt (FIDESZ) választják Budapest főpolgármesterévé.


Október 4-én bekövetkezik Magyarország történetének 4. legnagyobb ipari balesete. Veszprémtől 9 km-re átszakad a MAL (Magyar Aluminium) Zrt. vörösiszaptározójának egyik gátja. A baleset 9 ember halálát okozza és számos sérült is van. A vörösiszap-ár szennyezi a Dunát, azonban nem olyan nagy mértékben, mint ahogyan az várható volt.

A 31 napos ülési időszak alatt, az új kormány 56 törvényt fogad el, köztük a képviselők számának csökkentéséről szóló törvényt (386 főről jelenleg 200 főre  vonatkozóan), amely a 2014-es parlamenti választások során lép majd életbe.
 
Október 18-án, tárlatvezetéssel egybekötött kiállításra kerül sor a Szépművészeti Múzeumban Klimt és a szecesszió kezdetei címmel. Október 20-án a Le Meridien hotelben üzleti ebédet szervez a kamara az új tagok bemutatására. Október 29-én, a 3. Egészség Charta Konferencia házigazdája a Servier laboratóriuma volt.


November 13-a újabb lépcsőfok a Gála életében, amely a varázslatos utazás az Orient Expresszen témája köré szerveződik és a Vasúttörténeti Parkban kerül megrendezésre, az MFKI elnöke, Eric Lavost és az Igazgatótanács, valamint az MFKI több tagjának jelentős közreműködésével. A Gálaest hatalmas sikert arat és e jeles esemény hírnevét öregbíti. A soron következő kivételes Gálaest 2011. október 15-én kerül majd megrendezésre.


 December 1-én kerül sor a Környezet Charta Konferenciára, amelynek során bemutatásra kerülnek a tagvállalatok környezetvédelemre irányuló programjai, megoldásai és a Charta egy éves évfordulójának mérlege.

2011

A 2011-es év az MFKI 20 éves fennállásának jegyében telik. Ennek keretében Eric Lavost kezdeményezésére a kamarai hírlevél átalakításra kerül és ebben a megújult hírlevélben kerül sor az elmúlt 20 év történeti áttekintésére, a tagvállalatok szolgálatában. E történeti áttekintés végső célja egy Emlékalbum összeállítása, amely az évfordulós Gálaest napján kerül majd kiosztásra.


Január 10-én, Laurent Wauquiez, európai ügyekért felelős miniszter Martonyi János külügyminiszterrel találkozott, aki Párizsba látogatott az Európai Unió Magyar elnökségének keretében.

Január 31-én üzleti ebédet szervez a kamara, amelyen a vendégelőadó Iryna Ivaschenko, az IMF magyarországi képviseleti irodájának vezetője a következő témában tartott előadást a résztvevőknek : «Magyarország és a pénzügyi válság : helyzetfelmérés és kilátások».
Február 9-én Speed Business Meeting a SOFITEL Budapest Chain Bridge-ben, mint mindig, együttműködésben több kereskedelmi kamarával.
Március 24-től Ducrot Ágnes tölti be az MFKI igazgatói posztját, Réti Ágnes utódjaként.
Március 31-én asztalitenisz bajnokságot szervez a kamara -az Egészség Charta keretében-, amelyet az EDF és a Gobert & Fest Ügyvédi Iroda szponzorizál.
Április 14-én az Új Széchenyi Terv pályázati kiírásairól szóló előadás megszervezésére kerül sor.
Április 15-én ebéddel egybekötött vállalatvezetői fórumot tart a kamara, ahol a vendégelőadó Inotai András, az MTA Világgazdasági Kutatóintézet igazgatója, aki a következő témában tart előadást: „EU Elnökség és Magyarország gazdasági versenyképessége”.


Április 18-án a magyar Parlament új alkotmányt fogad el a kormány javaslatára, amely várhatóan 2012. január 1-én lép hatályba.


Április 28-án és 29-én kerül megrendezésre az Első Villamosenergia-ipari Találkozó, együttműködésben a Mission Economique-Ubifrance szervezettel. Ez a rendezvény szerves részét képezi az Ubifrance-szal való új együttműködésnek, amelynek kiindulópontja a Gyógyszeripari Találkozók konferenciája volt.
Május 23-án újabb Speed Business Meeting rendezvény volt a Novotel Budapest Congress & World Trade Centerben.


Május 24-én a Legrand vállalat szentesi székhelyén került megrendezésre a Környezet Charta Konferencia, a Charta létrejöttének második évfordulója alkalmából. Témája a Fenntartható fejlődés a vállalatok mindennapi gyakorlatában volt és 6 új aláíróval bővült a kezdeményezés.

Június 18-án az MFKI teniszbajnokságot szervez a Svábhegyi Polgári Klubban. Július 3-án és 4-én, az MFKI második alkalommal invitálja a tagvállalatokat a World Series by Renault rendezvényre, különleges VIP Klub belépővel.


Július 6-án a Joint-Venture Szövetség  (JVSZ) szervez konferenciát az adminisztráció-csökentésről több kereskedelmi kamara, köztük az MFKI részvételével. Július 7-9. között az MFKI részt vesz az Ubifrance-szal és a CCEF-fel való együttműködés eredményeként megvalósuló 5. Francia Régiók Vására rendezvényen, amelynek idei helyszíne Budapesten a Millenáris Park volt.
 Július 11-én az EUCHAM kamarái, köztük az MFKI meghívja tagjait a Magyarország EU Elnökségének befejezése alkalmából, az Európa hajón megrendezett Gálaestre.

 

Eseménynaptár

< April 2018 >
Mon.Tue.Wed.Thu.Fri.Sat.Sun.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 20 21
22
23
24 25
26
27 28
29
30

Támogató tagjaink

  • Accor
  • Auchan
  • Axon
  • Axéréal
  • BNP Paribas
  • Capgemini
  • Citroën
  • Danone
  • EGIS
  • Groupama
  • Jeantet
  • Kempinski Hotel Budapest Zrt.
  • Lapker
  • Lesaffre
  • Master MBA MAE
  • Mazars
  • Peugeot
  • Renault
  • Sade
  • Sanofi-Aventis
  • Schneider Electric
  • Servier
  • Valeo
  • Veolia

Kapcsolat

Cím: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. East West Business Center, 3. emelet
Tel: (+36 1) 317 82 68
Fax: (+36 1) 338 41 74
E-mail: info@ccifrance-hongrie.org

Partnereink

© 2018 CCI FRANCE HONGRIE